Een leven lang ontwikkelen is de norm

Het werk in en om de haven kun je op geen enkele manier meer vergelijken met vroeger. Dat geldt ook voor het aanbod aan opleidingen voor havenprofessionals. Zij willen zich blijven ontwikkelen op zowel professionel als persoonlijk vlak. Het opleidingsaanbod van STC Next is afgestemd op een ‘leven lang ontwikkelen’. Wat maakt dit aanbod zo uniek?  

Een veranderde wereld 

“De havenwereld verandert in razend tempo”, zegt Simone van Meurs, adviseur Leven Lang Ontwikkelen bij STC Next. “Er is sprake van verregaande automatisering en digitalisering. Er zijn ook globale ontwikkelingen zoals klimaatverandering, aandacht voor milieu en duurzaamheid. Daar kan geen enkele branche op achterblijven. Ook in en om de haven staat een nieuwe generatie werknemers voor de deur. Zij zoeken een andere werk- en privébalans, en willen ruimte voor welzijn en persoonlijke ontwikkeling. Deze verandering verplicht ons om samen met opdrachtgevers en professionals op zoek te gaan naar het antwoord op de vraag: ‘What’s next?’” 

Zoeken naar het ideale leven 

“Opleiders in het industriële havencomplex kunnen om die veranderde blik op het werk en het onderwijs niet heen”, zegt Simone. “Heden en toekomst raken steeds meer met elkaar verweven, en op organisatieniveau spelen vragen als: Waar willen wij met onze organisatie naartoe? Hoe sluiten wij aan bij de haven van de toekomst? Welke skills hebben onze medewerkers nodig om dit mogelijk te maken? Op individueel niveau spelen andere vragen: Hoe ziet mijn ideale leven eruit? Hoe kan een opleider mij helpen met mijn groeipad? Hoe kan ik op mijn eigen manier leren? Bij die vragen sluit STC Next aan met een goed afgestemd, kort, wendbaar en breed erkend opleidingsaanbod.”  

Voldoen aan elke opleidingsvraag 

Ontwikkelingen in het onderwijs maken het mogelijk om ook formeel onderwijs modulair te ontwikkelen en aan te bieden. Hierdoor wordt publiek onderwijs toegankelijker voor professionals. STC Next is daarnaast ook nauw verbonden met het bedrijfsleven, brancheorganisaties en de overheid, op nationaal, Europees en mondiaal niveau. “Ons netwerk geeft onze docenten en consultants alle mogelijkheden om voeling te houden met de praktijk. Van hun kennis profiteren onze cursisten. Zo kunnen wij organisaties en individuen adviseren over het beste opleidingstraject: van standaard bijscholing tot van A tot Z op maat ontwikkeld, hoogwaardig opleidingsmateriaal. Dit is echt in de geest van een leven lang ontwikkelen.” 

Meteen in de praktijk 

Ook het leerproces zelf verloopt anders dan voorheen, weet Simone. “Dit is veel meer toegespitst op de wens van professionals. Zo wordt de theorie direct toegepast in de praktijk, vaak aan de hand van passende praktijkcases. Wij hebben in onze eigen haventrainingscentrum en het fire safety center ook alle middelen voorhanden om het levensecht te maken, zoals ook met onze simulatoren. Wij kunnen elke denkbare situatie nabootsen. Zo trainen wij onze cursisten in zo realistisch mogelijke praktijksituaties, en zorgen wij ervoor dat zij duurzaam inzetbaar zijn in hun (toekomstig) beroep. 

Trots op het verhaal 

Een leven lang ontwikkelen; het is in de samenleving inmiddels breed geaccepteerd. “Wij zien dat ontwikkelingen steeds sneller gaan, zeker in en om de haven. Dat heeft per definitie ook gevolgen voor het onderwijs. Wij helpen organisaties en individuen met hun ontwikkeling, zodat zij afgestemd blijven op de samenleving. Daarom zijn wij zo trots op ons verhaal, en vertellen dit keer op keer weer: STC Next keeps you growing.”