Sector Projects & Consultancy: verbindend kennispartner STC Next zet internationaal de toon

Ook internationaal is STC Next een sterke partner voor toonaangevende opdrachtgevers in en om de haven. STC Next is hier een gewaardeerde, kennisgedreven partner die werk maakt van human capital development en het geven van strategisch advies in de publieke en private sector. Sectormanager Adson Hofman stuurt het team aan en vertelt over de kracht van STC Next op het internationale speelveld.

Publiek en privaat

De sector Projects & Consultancy richt zich met ongeveer elf medewerkers op training, onderwijs en consultancy. Dat doen ze in een viertal sectoren: maritiem, haven, transport en logistiek. Adson legt uit: “Wij werken publiek en privaat. Opdrachten bereiken ons door een sterk internationaal track-record en persoonlijk netwerk. “STC Next werkt publiek samen met overheden wereldwijd, internationale ontwikkelbanken en organisaties zoals UNESCAP en UNCTAD. Daarnaast voert STC Next opdrachten uit voor private partijen over de hele wereld, waaronder terminal operators en logistieke dienstverleners. Als onafhankelijke organisatie draagt STC Next door deze functie aanzienlijk bij aan de professionalisering en ontwikkeling van mensen.

Veelbelovende toekomst

STC Next werkt voor opdrachtgevers in landen die zich sterk ontwikkelen in de maritieme, haven, transport en logistieke sector. “Om dicht bij de opdrachtgever te zitten zijn wij vaak ook lokaal vertegenwoordigd. Dat is bijvoorbeeld het geval in Colombia, Brazilië en Indonesië, waar we een lokaal team van projectmanagers en consultants hebben. Daarnaast zijn we vertegenwoordigd in Zuid-Afrika, Oman en Vietnam met onze eigen vestigingen. Hier hebben we onze eigen onderwijs- en trainingsfaciliteiten. Hierdoor hebben we in bovengenoemde landen een sterke lokale basis van waaruit we goed kunnen inspelen op de behoeften ten aanzien van onderwijs, training en consultancy binnen de sectoren van STC Next. Naast de landen waar we lokaal vertegenwoordigd zijn, zitten onze opdrachtgevers wereldwijd, waar we ons sterk focussen op de regio Latijns-Amerika, Afrika, Midden-Oosten en Zuidoost-Azië.

Maritieme connectiviteit

Ongeveer 80% van de totale wereldhandel wordt vervoerd via schepen, lokaal, regionaal en intercontinentaal. “Dit maakt maritieme connectiviteit en de rol van de haven doorslaggevend om dit proces te faciliteren”, zegt Adson. In bijvoorbeeld Azië is dit ook nog eens gekoppeld aan een sterke economische groei en ontwikkeling. STC Next biedt hier oplossingen aan, voor zowel overheden als bedrijven, om dit proces te ondersteunen. Deze oplossingen zijn gericht op het versterken van de kennis en vaardigheden van het personeel door middel van training en onderwijs. Daarnaast verstrekt STC Next strategisch advies aan zowel publieke als private partijen om hen in staat te stellen bij te blijven met de laatste ontwikkelingen. Dit bereidt stakeholders in en om de haven voor op de toekomst.

Trends

“Duurzaamheid speelt altijd een rol”, is de ervaring van Adson. “Het gaat dan niet alleen over het milieu, maar ook over economische en sociale duurzaamheid. Op het gebied van milieu zijn er doelen te behalen in het kader van de energietransitie in de haven, op economisch vlak voor automatisering en digitalisering, en op sociaal vlak voor training en onderwijs om de kennis en vaardigheden verder te versterken. Al deze onderdelen dragen bij aan de duurzame ontwikkeling in en om de haven. STC Next reageert hierop door zijn diensten hierop af te stemmen en mee te gaan met deze trends.

Spin-off

Op internationaal vlak is STC Next behalve kennispartner ook de verbinder die zorgt voor spin-off. “Waar wij werken ontstaat verbinding tussen landen, havens, publieke en private organisaties. Gaandeweg zien wij dat stakeholders in en om de haven positief beïnvloed worden door de vooruitgang die wij weten te boeken. Dat is een prachtige spin-off die bijdraagt aan ons onderscheidend vermogen en die onze positie verder verstevigt. ‘Keeps you growing’, zeggen we bij STC Next. Deze groei geldt niet alleen voor onze klanten, maar ook voor onszelf. Van elk internationaal project dat we uitvoeren, leren we weer iets nieuws. Deze ervaringen nemen we mee voor alle regio’s waarvoor we werken. Om diensten te leveren die afgestemd zijn op de wensen van de klant en bijdragen aan ontwikkeling”, aldus Adson.