Sector Binnenvaart: schaalvergroting en EU-regels professionaliseren binnenvaart

De sector Binnenvaart ziet er heel anders uit dan pakweg tien jaar geleden. Dat heeft vooral te maken met veranderde Europese regelgeving. Ook technologische ontwikkelingen spelen een rol. Ze hebben gevolgen voor de competenties van medewerkers en voor organisaties die graag up to date willen blijven. Deze ontwikkelingen maken van de vraag ‘What’s next?’ een heuse uitdaging. Manager Binnenvaart Harm Bergsma van STC Next kent de antwoorden.

Schaalvergroting

Niet meer tien of vijftien duizendtonners om een zeeschip vol brandstof te bunkeren, maar slechts één schip dat de klus in een keer klaart. Potige binnenvaartschepen met een lengte van 135 meter en 23 meter breed. Zomaar enkele voorbeelden die het gevolg zijn van schaalvergroting in de binnenvaart. “Nieuwe EU-regels moeten leiden tot een gelijk speelveld in opleiden, examineren en ook technische voorschriften.” zegt Harm. “Ook dat draagt bij aan schaalvergroting. Je krijgt er als binnenvaartmedewerker steeds vaker mee te maken. Het opleidingsaanbod van STC Next groeit hierin mee.”

EU-richtlijn

Met name de nieuwe EU-richtlijn voor beroepskwalificaties in de binnenvaart, die in 2017 van start ging, betekent een forse aanpassing van de manier van opleiden en trainen – dit is de taak van STC Next – en het examineren in Nederland door het CBR. Dat geldt voor alle niveaus in de binnenvaart. “Met het uitvoeren van deze veranderde wetgeving zijn de EU-landen nog steeds bezig”, zegt Harm. “Ook binnen STC Next werken wij aan lesstof die aansluit bij de nieuwe wetgeving. Je ziet dat de inhoud steeds meer naar een hoger niveau verschuift, met volop aandacht voor het ontwikkelen van managementkwaliteiten.”

Particulieren en rederijen

Harm ziet verschil in de opleidingsbehoefte bij rederijen met meerdere schepen, en bij de particuliere schipper, die vaak in het bezit is van één schip. “Bij rederijen bespeuren wij een toenemende vraag naar managers die een vloot kunnen aansturen, en naar kapiteins met managementvaardigheden. Die vraag zien wij bij particulieren minder, hoewel deze door regelgeving en andere factoren ook steeds meer te maken krijgt met verplichte opleidingen en vergunningen. Ook hier is behoefte aan aanvullende kennis.”

Technologische ontwikkelingen

Dan de technologie zelf. Die laat zich steeds vaker horen. “Denk aan het gebruik van andere brandstoffen, het gebruik van waterstof of elektrisch varen. Of wat te denken van autonoom varen aan de hand van een remote control center, of track control assistants? STC Next beschikt over hypermoderne full mission simulatoren, en ook dat is technologie. Alle facetten van het varen op de binnenwateren komen in zo’n simulator samen: varen, de bemanning aansturen en de vaarreglementen kennen en toepassen.”

Riviercruises

Er is nog een ontwikkeling die bepalend is voor het opleidingsaanbod van STC Next: het toenemend aantal rederijen dat riviercruises aanbiedt. “Dat heeft gevolgen voor de medewerkers in de binnenvaart, van wie andere competenties worden verwacht.” De vijf docenten binnen de sector Binnenvaart van STC Next leiden cursisten en organisaties op voor alle ontwikkelingen. “Maar”, zegt Harm, “zij vormen maar het topje van de ijsberg. Wij gebruiken de expertise van alle sectoren binnen STC Next, . waarbij we ons niet alleen richten op riviercruises, maar ook op andere vormen van transport zoals tankvaart en containerschepen. Naast een ontwikkelpad in de binnenvaart bieden wij de mogelijkheid om alle vereiste veiligheidstrainingen en specialisaties, zoals ADN, te volgen. In die zin zijn wij een echte ‘one stop shop’ op opleidingsgebied.”

STC Next keeps you growing

De slogan van STC Next sluit in het bijzonder aan bij de binnenvaart. De sector houdt onverminderd het oog op de toekomst. Hier zijn vanwege vergrijzing de komende jaren honderden goed opgeleide medewerkers nodig. In deze toekomst houdt STC Next individuen en organisaties, schippers en rederijen groeiend, én varend.