Belang van veiligheidstraining voor bemanning op Nederlandse wateren 

Op de Nederlandse wateren tekent zich een zorgwekkende trend af: een toename van scheepsongevallen met ernstige gevolgen. Niet alleen het aantal ongevallen aan boord nam toe, maar ook de ernst ervan. Deze toename benadrukt de dringende noodzaak om de veiligheidsnormen aan boord kritisch te evalueren en het belang van doeltreffende veiligheidstraining voor maritiem personeel. In dit artikel bespreken we de impact van doeltreffende veiligheidstrainingen op het verminderen van ongevallen en het beschermen van bemanningsleden.  

De impact van veiligheidstrainingen 

In noodsituaties is een goed getrainde en opgeleide bemanning van onschatbare waarde. Of het nu gaat om brandbestrijding of het organiseren van een evacuatie, adequaat optreden vereist specifieke vaardigheden en kennis. Goed uitgevoerde veiligheidstrainingen voorzien bemanningen van de nodige competenties om adequaat en effectief te handelen, wat niet alleen de veiligheid aan boord verhoogt, maar ook de kans op schade en slachtoffers vermindert. Dat geldt in het bijzonder op passagiersschepen, waar passagiers in nood in hoge mate afhankelijk zijn van de bemanning. De bemanning moet vertrouwd zijn met veiligheidsprocedures, bekend zijn op het schip, weten waar de veiligheidsmiddelen zijn en hoe ze ingezet moeten worden. Voor de zeevaart geldt al jarenlang een verplichte vijfjaarlijkse herhaling van internationale veiligheidstrainingen, waaronder de STWC, om de bemanning adequaat uit te rusten voor noodsituaties. 

Overheid verplicht veiligheidstrainingen

Ook de overheid erkent het belang van trainingen ter waarborging van veiligheid in de binnenvaart. Conform Europese wet- en regelgeving is met ingang van 1 april 2023 de basisopleiding Veiligheid Deksmannen verplicht gesteld. Deze training voor dekpersoneel behandelt onderwerpen als omgaan met touwen en draden, basis brandbestrijding aan boord, basis EHBO, omgaan met gevaarlijke stoffen en goed gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.   

Training voor veiligheid bij STC Next

Wil je meer weten over hoe STC Next bijdraagt aan de veiligheidstraining van varend personeel? Ontdek de gespecialiseerde trainingen die essentiële vaardigheden en kennis bieden, waardoor personeel snel en effectief kan handelen in noodsituaties. Veiligheid begint met de juiste kennis – ontdek het aanbod van STC Next vandaag nog. Neem contact met ons op via 08003800 030 of info-hp@stcnext.com voor een vrijblijvend advies op maat en investeer in de veiligheid van jouw medewerkers.