Sector Havens: de stap naar autonomie is onherroepelijk gezet 

Je hebt geen glazen bol nodig om de toekomst van de Rotterdamse haven te duiden. Die is slim, zelfsturend, schoon, efficiënt en duurzaam. Maar omdat de toekomst nu eenmaal fascineert, maken we met Bob Smit, sectormanager Havens bij STC Next, een sprongetje en kijken we wat we voor de toekomst mogen verwachten. Zijn boodschap: de grote, nieuwe ontwikkelingen omarmt de sector het liefst door kleine stapjes te zetten. 

Korter logistiek proces 

Iedereen die wel eens een nieuwsprogramma kijkt, kent de tv-beelden van de op- en overslag van containers; het is de Rotterdamse havenwereld in optima forma. Maar wie goed kijkt, ziet dat het beeld evolueert. “Er zijn inderdaad veranderingen”, zegt Bob. “De doorlooptijd van containers wordt onder economische druk korter. Daardoor klinkt het logistieke proces in. De tijden waarin containers vijf dagen op de kade stonden, zijn echt verleden tijd; nu willen we ze binnen 24 uur weg hebben. Dat moet natuurlijk veilig gebeuren. Om dat klaar te blijven spelen zijn we afhankelijk van goed opgeleide medewerkers, ook uit het buitenland. Een andere verandering is dat alles in toenemende mate elektrisch gaat, en dat we als sector af willen van fossiele brandstoffen.” 

Leer- en groeibereidheid polsen 

Veel terminals werken binnen een aantal jaar autonoom en zijn helemaal geautomatiseerd. Ze worden dan bediend door software, en via beeldschermen gecontroleerd door Terminal Operators, de ‘nieuwe’ havenarbeiders. “Een stevige uitdaging voor STC Next is het polsen van de ‘leer- en groeibereidheid’ van opdrachtgevers en van verschillende generaties havenarbeiders”, zegt Bob. ”Veel havenprofessionals ontwikkelen zich tijdens hun carrière al voortdurend. Je ziet tegenwoordig wel grote verschillen in de manier waarop oudere en jongere werknemers willen leren. De jongere generatie doet dat graag modulair en digitaal, op het moment dat het uitkomt. Géén pen en papier, en niet klassikaal. Jongeren willen ook in toenemende mate zelf invulling geven aan hun werkdag. Dat is een nieuwe uitdaging voor werkgevers om rekening mee te houden.”  

Ook werving en selectie 

Bedrijven in de havensector zetten maar al te graag stappen naar de toekomst, maar pas op het moment dat het hen uitkomt wanneer de situatie het toelaat. “Daar zit een uitdaging voor STC Next. Wij leiden nu havenprofessionals op voor traditionele functies, maar wij vinden het ook belangrijk dat ze met de ontwikkelingen kunnen meebuigen.” Om de medewerker te vinden ondersteunt STC Next opdrachtgevers ook met assessments bij werving en selectie. Bob: “Wij helpen om de leerbereidheid en de ‘rek’ bij nieuwe medewerkers te achterhalen, zodat werkgevers weten of zij van waarde zullen zijn in een geautomatiseerde terminal. Dit doen wij in een gesimuleerde, realistische werkomgeving.” 

In de ban? 

Kun je zeggen dat in de havens alle werkzaamheden straks geautomatiseerd zullen plaatsvinden? “Zeker niet”, zegt Bob. “Het uitvoerend werk zal de komende jaren voor een deel blijven bestaan, maar staat wel in het teken van het autonome proces. Want de stap naar autonomie is onherroepelijk gezet. Je ziet dat ook aan onze opleiding Praktisch Leidinggevende. Waarmee de medewerkers met een andere blik naar zichzelf en de organisatie leren te kijken.” 

What’s Next? 

De stip op de horizon is gezet. De weg erheen vereist echter nog volop piketpalen en terugblikmomenten om rek en groei inzichtelijk te maken, weet Bob te vertellen. “Als STC Next vragen wij ons voortdurend af: What’s next? Deze vraag is zeer van toepassing is op de havenpraktijk, omdat de route zich nog moet uitwijzen. De havenwereld doet dat graag stap voor stap. STC Next helpt jou en je organisatie om ze te zetten, en houdt daarbij de toekomst in het vizier.”