Sector Logistiek, transport en supply chain: internationalisering vereist ‘datavaardige’, samenwerkende havenprofessional

De sector Logistiek, transport en supply chain staat aan de vooravond van grote veranderingen. De internationalisering neemt toe en er is meer aandacht voor toegepaste data. Dan is er nog een nieuwe generatie havenprofessionals. Die streeft naar een betere werk-privébalans, en wil daarnaast ook betekenisvol werk verrichten. Al die veranderingen roepen vragen op: Wat is de volgende stap? Hoe houd je focus op je eigen ontwikkeling? Manager Logistiek, Transport en Supply Chain Nawin Manbodh PhD van STC Next geeft antwoord op de vraag ‘What’s next?’. Duidelijk wordt dat STC Next de voor de hand liggende opleidingspartner is om de beste stappen naar de toekomst te zetten.

Nóg meer flexibiliteit 

Deze veranderingen vereisen dat bedrijven op een andere manier kijken naar ontwikkelingen in de sector. “Internationaal verandert er veel”, zegt Nawin. “Denk aan meer wet- en regelgeving en aan toenemende samenwerking op het gebied van automatisering en veiligheid. Deze transformatie vereist nóg meer flexibiliteit richting de eigen organisatie en de opdrachtgever. Dan is er nog de toenemende aandacht voor het milieu. Het moet steeds duurzamer, en hoe wil je dat medewerkers hiermee omgaan?” 

Op weg naar een ‘datavaardige’ sector 

Internationalisering zorgt voor een toenemende datastroom. Daarom is een ‘datavaardige’ sector een vereiste, een sector met bedrijven en medewerkers die weten hoe ze data moeten analyseren, zodat ze er optimaal van kunnen profiteren. “Je ziet dat al in volledig geautomatiseerde warehouses, waar de nadruk steeds meer komt te liggen op procescontrole door medewerkers via beeldschermen.” Aanvullend hierop ziet Nawin ook een toename van het toepassen van AI, kunstmatige intelligentie. “AI wordt nu al ingezet voor risicoanalyse. Het gebruik ervan neemt in rap tempo toe.”  

Ook operationele functies veranderen 

Nawin merkt dat er een grote vraag blijft naar opleidingen zoals Expediteur, Cargadoor en Douanezaken. Maar de ontwikkelingen rondom supply chain gaan snel. Hij ziet dat onder druk van globalisering, digitalisering en technologische innovaties de vraag naar supply chain management en soft skills opleidingen toeneemt. “Binnen tien jaar ken je de supply chain niet meer terug. Door ketenbeheersing kunnen organisaties dan veel efficiënter werken. Die ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor operationele functies.”  

Flexibel, autonoom en betekenisvol werken 

En er is nog een belangrijke verandering op komst. Op de vraag ‘What’s next?’, voorspelt Nawin dat de grootste uitdaging voor de toekomst misschien wel de nieuwe generatie havenprofessionals is. “Die eist flexibiliteit en autonomie, en wil betekenisvol werken. Daarom ontwikkelt STC Next voor verschillende sectoren opleidingen waarbij vakkennis en soft skills gecombineerd worden. Denk hierbij aan persoonlijke vaardigheden zoals goed communiceren, de samenwerking opzoeken en leiderschap tonen. Deze skills dragen bij aan een prettige werkomgeving en aan betere resultaten. Ze zorgen er ook voor dat medewerkers langer bij het bedrijf willen blijven.” 

STC Next keeps you growing 

STC Next ontwikkelt een scholingsaanbod met maximaal aandacht voor vakkennis én soft skills. Nawin: “Wij streven naar een boeiende studiemix: zelfstudie waar het kan, maar ook gezamenlijke bijeenkomsten waar we casussen bespreken, en de theorie verbinden aan de praktijk. Zo zorgen we ervoor dat mensen meegroeien met de ‘nieuwe’ sector Logistiek, transport en supply chain.” De Rotterdamse haven is de belangrijkste economie van Nederland, en wil de duurzaamste en slimste haven ter wereld worden én blijven, weet Nawin: “Daarvoor zijn optimaal opgeleide medewerkers nodig, die voorop durven lopen. STC Next is de ervaren opleidingspartner die mensen in beweging houdt. Daarom zeggen wij: ‘STC Next keeps you growing’.”