Sector Zeevaart: op koers in een krappe arbeidsmarkt

De sector Zeevaart van STC Next stelt zeer hoge eisen aan opleiding en training. Dit is noodzakelijk, aangezien professionals moeten voldoen aan voortdurend veranderende wetten en regels, zodat de zeevaart zich blijft ontwikkelen in lijn met hedendaagse maatschappelijke verwachtingen. Onder leiding van Harm Bergsma en Geert Zaadhof wordt er alles aan gedaan om zowel de professionals als het docententeam up-to-date te houden én het beroep aantrekkelijk te maken. En dat met succes.

STC Next keeps you growing

Het werk aan boord van een zeeschip veranderde de afgelopen decennia enorm. Wat niet veranderde was de noodzaak om je als zeevarende een leven lang te blijven ontwikkelen. “Op opleidingsgebied bleef haast niets hetzelfde, en dus groeien wij mee”, zegt Harm. “Wij bieden naast officieel erkende mbo-opleidingen op alle niveaus een groot aantal trainingen en cursussen. Die sluiten altijd aan bij wat het onderwijsveld en de wetgever eisen. Wij bieden alles aan in de vorm van korte en praktische modules. We beperken de theorie tot een minimum. In bijna alle trainingen en opleidingen zitten praktische onderdelen, waarmee we de deelnemer competentiegericht voorbereiden op de praktijk. Zo houdt STC Next de sector groeiend, persoonlijk en bedrijfsmatig.”

Internationaal actief

STC Next is niet alleen in Nederland actief, maar heeft ook vestigingen in Zuid-Afrika, Oman en in Vietnam. Daarnaast werkt STC Next samen met bedrijven en overheden in Zuid-Amerika en het Verre Oosten. “Ze weten ons ook te vinden voor nationale en internationale consultancyopdrachten”, zegt Harm. “Zo hebben wij een zeevaartopleiding in Kazachstan nieuw leven ingeblazen, nadat ze hun verplichte IMO-erkenning hadden verloren. Na de herstart konden ze weer zelfstandig verder. Nationaal dragen wij bij aan de bouw van de Nieuwe Maasvlakte. Onze simulator bootst de omgeving tot in detail na: land, water, stroming, wind, diepte, zeer realistisch allemaal. Zo kunnen alle partijen vooraf zien of bijvoorbeeld containerschepen straks ook echt zullen passen.”

Toekomstige ontwikkelingen

De moderne zeevaart stelt hoge eisen aan het werk van professionals – en dus ook aan de docenten en trainers van STC Next. “Verduurzaming speelt een grote rol. Je kunt het werk niet meer los zien van de energietransitie en zorg voor het milieu, in de breedste zin van het woord”, weet Geert. “De zeevaart moet aan steeds strengere milieueisen voldoen. Denk aan het overgaan op alternatieve brandstoffen in plaats van fossiele brandstoffen. Bemanningen dienen hiervoor te worden opgeleid.  Er komt ook meer aandacht voor veiligheid op zee, een belangrijk item nu er wereldwijd steeds meer conflicten zijn. Daarnaast roept autonoom en semiautonoom varen vragen op het gebied van cyberveiligheid op. Want het moet wel veilig. Door toenemende automatisering moeten zeevarenden ook steeds meer weten van besturingstechniek. STC Next gaat hierin mee.”

Gelijkwaardigheid

Tegenwoordig is er, naast vakkennis, ook veel aandacht soft skills. “Van zeevarenden wordt verwacht dat zij weten hoe je met elkaar omgaat”, zegt Geert. “Aan boord is er hiërarchie, maar iedereen is gelijkwaardig. Je hebt te maken met allerlei culturen en geloofsovertuigingen, en respectvol met elkaar omgaan is de norm. Daarvoor heb je de juiste vaardigheden nodig. Daarnaast zie je ook steeds meer vrouwen in hogere functies. Dit bevordert diversiteit, wat leidt tot een betere werkomgeving. Een goede ontwikkeling.”

Veel carrièreperspectieven

Net als in elke andere industrie kampt ook de zeevaart met een krappe arbeidsmarkt. Harm: “Wij zien technische bedrijven stevig aan ‘onze’ werktuigkundigen trekken. Dat is begrijpelijk want het vooruitzicht om elke avond thuis te zijn trekt, en hier valt dus iets te halen.” Het idee dat je als zeevarende altijd maanden van huis bent is gelukkig achterhaald, weet Geert. “Veel zeevarenden kiezen ervoor om regelmatiger thuis te zijn. Denk aan een week op en een week af als kapitein of werktuigkundige aan boord van een havensleper of op een ferrydienst. Ook de offshore hanteert gunstige verlofregelingen”. Dan is er nóg een alternatief dat Harm graag bespreekbaar maakt: docent worden bij STC Next. “Het is toch fantastisch om de eigen ervaring door te geven aan anderen, en zo te werken aan de toekomst van deze prachtige sector?”