STC Next: Een sterke koers naar de toekomst van leren in en om de haven

Sinds de krachtenbundeling van STC Training & Consultancy, STC International en STC KNRM eerder dit jaar, heeft STC Next zich stevig gevestigd als dé opleider in en om de haven, voor de professionals van morgen. Directeur Albert Bos deelt, ruim een half jaar na de fusie, de visie van STC Next en benadrukt de krachtige koers die de organisatie vaart.

Een leven lang ontwikkelen in de haven

“STC Next wordt dé absolute standaard als het om opleiden in en om de haven gaat”, aldus directeur Albert Bos. Deze ambitieuze uitspraak blijkt allesbehalve een loze belofte. De samenvoeging van de expertise van STC Training & Consultancy, STC International en STC KNRM heeft geresulteerd in een uitgebreid en compleet aanbod aan trainingen en cursussen. Dit stelt professionals in en om de haven in staat om zich goed voor te bereiden op de voortdurend veranderende havenwereld, zowel nu als in de toekomst. Bos benadrukt het belang van voortdurende groei en aanpassing: “De wereld verandert constant, dus het is belangrijk dat je als professional klaar bent voor wat nog komt.” STC Next profileert zich als de plek waar professionals zichzelf voortdurend blijven ontwikkelen. Vandaag, morgen, volgende week, een heel leven lang.

Één been in de haven en één been in de klas

STC Next onderscheidt zich als een krachtige speler in het opleidingslandschap door theorie te combineren met praktijkervaring in de haven. Gastdocenten, ervaren vakmensen, delen direct hun kennis met professionals. Bovendien bieden ze een levensechte leerervaring door realistische scenario’s na te bootsen op diverse simulatoren in de trainingscentra, waaronder het Haven Trainingscentrum en Fire Safety centrum. Het motto “Train as you fight”, benadrukt het belang het voorbereiden op en oefenen van praktijksituaties. Bos onderstreept het belang van vooruitkijken en voortdurend leren door de vraag te stellen: “What’s next?”

Door actief deel te nemen aan verschillende overleggen op zowel Europees- als wereldwijd niveau, blijft STC Next vooruitkijken en kan zij inspelen op wat komen gaat. Deze vooruitziende blik en uitgebreide expertise in omscholing en bijscholing vormen de basis voor het aanbod aan trainingen en cursussen. STC Next streeft naar het allerbeste, hoogwaardig onderwijs, uitgebreide cursussen, deskundig advies en innovatieve ontwikkelingen. Het doorontwikkelen van het hybride lesformat, om leren leuker en flexibeler te maken, is hier een concreet voorbeeld van. De positie, met één been in de haven en één been voor de klas, maakt STC Next dé plek voor professionals om zich optimaal te ontwikkelen.

Een haven zonder STC Next? Ondenkbaar!

Met een vastberaden koers en een scherp oog voor de toekomst heeft STC Next zich niet alleen stevig gevestigd als dé opleider in en om de haven, maar ook als een onmisbare schakel voor havenprofessionals van morgen. Bos wijst niet alleen op het huidige succes, maar kijkt ook naar wat er nog in het verschiet ligt: “Over een paar jaar is geen haven meer compleet zonder STC Next.” Als onderwijspartner blijven we niet alleen vooruitkijken, maar bewegen we mee met de voortdurend veranderende maritieme sector.

In een wereld die steeds evolueert, rusten we professionals uit met de juiste kennis en skills voor de uitdagingen van morgen. Bovendien voldoen we aan de nieuwe Europese richtlijn voor opleiden en examineren in de binnenvaart, die van kracht is sinds januari 2022, en aan het nieuwe competentieprofiel voor de zeevaart. Daardoor bieden we uniforme, internationaal erkende opleidingen voor verbeterde kwaliteit en veiligheid in de maritieme sector. STC Next: niet zomaar een opleider, maar een toekomstgerichte partner in de ontwikkeling van professionals in en om de haven.